Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Moduł kontroli wstępu
i dostępu do pomieszczeń
System kontroli wstępu i dostępu do pomieszczeń pozwala na zaprojektowanie dostępu do poszczególnych obszarów w postaci drzewiastej struktury. Moduł pozwala również na kontrolę przepustowości danego obiektu za pomocą określania maksymalnej ilości osób przebywającej w danym obszarze. Dla każdego elementu system pozwala zdefiniować wiele bramek wejściowo – wyjściowych (tripodów) oraz określić politykę wstępu (kontrola biletu na wejściu i wyjściu lub tylko na wejściu, itp.). Ma możliwość definiowania również mobilnych punktów kontroli jako wejściowych lub wyjściowych oraz przypisanych do konkretnej strefy dostępu. Na bieżąco prezentowany jest też stopień zapełnienia obiektu.

System pozwala kontrolować dostęp do obiektów dla różnych osób (zwiedzający, monta- żysta, pracownik targów, itp.) za pomocą różnych dokumentów wejściowych. Oprócz współpracy z różnego rodzajami dokumentami wejściowymi system współpracuje także z kartami (służbowymi, honorowymi, dla prasy, okresowymi). Największą różnicą pomiędzy kartami a innymi dokumentami wstępu jest dowolność definiowania zakresów wstępu na wyznaczony teren. Dokumenty te posiadają w zależności od typu możliwość wstępu na wszystkie wydarzenia, na wszystkie zakresy montażu i demontażu ekspozycji lub w innych okresach sprecyzowanych w systemie.

System kontroli wstępu i dostępu do pomieszczeń składa się z:
arrow  kołowrotów niskich wraz z zamontowanymi w ich obudowie sprawdzarkami biletowymi
arrow  bramek uchylnych dla obsługi technicznej i osób niepełnosprawnych
arrow  sprawdzarek do kontroli biletów SPORTDATA, obsługujących różne formy biletów: pa-     pierowych i plastikowych z kodem kreskowym 1D i 2D, papierowych i plastikowych z     chipem elektronicznym (MIFARE), biletów wygenerowanych za pomocą nowych form     dystrybucji: print@home. Sprawdzarki weryfikują poprawność biletu, rozpoznają bilety     zniżkowe oraz sterują kołowrotem lub bramką i odbierają sygnał zwrotny z kołowrota lub     bramki umożliwiający zaliczenie biletu na podstawie faktycznego przejścia klienta.     Wyposażone są w kolorowy piktogram, sygnalizację świetlną i dźwiękową oraz wyświet-     lacz alfanumeryczny LCD 2x16 znaków
arrow  czytników kontroli dostępu – odczytujących karty z chipem RFID w standardzie MIFARE i     sterujących bramką lub ryglem drzwiowym
arrow  terminali mobilnych do kontroli biletów – pełniących funkcję przenośnych punktów kon-     trolnych w rękach ochrony lub stewardów. Terminale wyposażone są w czytnik kodów     kreskowych 1D i 2D oraz chipów RFID
arrow  sterowników grupowych z oprogramowaniem do kontroli biletów
arrow  serwera kontroli biletów

System kontroli biletów może być również zintegrowany z systemem wideonadzoru. System wideonadzoru za pomocą kamer umieszczonych nad kołowrotami lub bramkami wejściowymi na bieżąco rejestruje proces wejścia osób na obiekt.
System kontroli biletów jest sprzężony z nadzorem wideo w taki sposób, że w archiwum wideo do zapisanego wizerunku osoby wchodzącej przypisany jest elektroniczny numer biletu, aby umożliwić identyfikację osoby wchodzącej, oraz ułatwić rozpatrywanie rekla- macji (stopklatka z możliwością przewijana sekwencji do przodu i do tyłu). System musi umożliwiać wyszukanie zdarzenia z wejścia danej osoby na obiekt po numerze biletu w czasie nie dłuższym niż 1,5 sekundy.

Copyright 2011 © SPORTDATA | ARENA ON-LINE
Home |  O firmie  |  Realizacje  |  Pobierz  |  Kontakt