Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

System logistyki osób i pojazdów
System logistyki osób i pojazdów to nowoczesne narzędzie do kompleksowego zarządzania obiektem targowym lub wystawienniczym w zakresie obsługi osób wcho- dzących i wychodzących oraz wjeżdżających pojazdów. System obejmuje rejestrację i ewidencję zwiedzających i wystawców, sprzedaż i kontrolę biletów zintegrowaną z nad- zorem wideo, kontrolę dostępu do pomieszczeń oraz kontrolę wjazdu pojazdów. System funkcjonuje w okresie montażu i demontażu stoisk, trwania imprezy targowej lub konfe- rencji oraz pomiędzy poszczególnymi wydarzeniami. Uwzględnia wzajemne przenikanie się kilku różnych okresów jednocześnie.

System obsługuje następujące podmioty:
arrow  wystawców – posiadających stoisko, organizatorów konferencji, prelegentów
arrow  pracowników stałych, czasowych i praktykantów
arrow  firmy zewnętrzne – najemców, usługodawców jednorazowych, stałych, osoby umówione     na jednorazowe spotkania
arrow  zwiedzających – indywidualnych, grupowych, VIP, uczestników niezależnych konferencji
arrow  dziennikarzy
arrow  pojazdy wjeżdżające na teren targów

Na system logistyki osób i pojazdów składają się:
arrow  moduł sprzedaży biletów i obsługi klienta
arrow  portal kliencki
arrow  moduł kontroli wstępu i dostępu do pomieszczeń
arrow  moduł parkingowy

System logistyki osób i pojazdów uzupełnia:
arrow  moduł wspomagania sprzedaży detalicznej
arrow  moduł płatności bezgotówkowych

Copyright 2011 © SPORTDATA | ARENA ON-LINE
Home |  O firmie  |  Realizacje  |  Pobierz  |  Kontakt