Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Moduł sprzedaży biletów i obsługi klienta
System sprzedaży biletów i obsługi klienta zbudowany jest w postaci aplikacji inter- netowej umożliwiającej budowanie bazy klientów oraz sprzedaż i rezerwację dokumentów wejściowych w kasach na terenie targów lub za pomocą Internetu z dowolnego miejsca w Polsce (rozproszonych punktach sprzedaży poza terenem targów lub w samoobsługowym sklepie WWW).

System sprzedaży biletów i obsługi klienta umożliwia:
arrow  autoryzację użytkownika w systemie  za pomocą identyfikatora i hasła
arrow  rejestrację pełną, uproszczoną oraz masową obsługę klientów bez rejestracji
arrow  konfigurowanie kalendarza imprez (jednoczesną sprzedaż wejściówek na wiele imprez     /okresów wzajemnie się przenikających w tym również biletów na całe wydarzenie lub     na poszczególne jego części)
arrow  sprzedaż biletów wstępu na targi połączonych z kartą wjazdu na parking wewnętrzny
arrow  prostą modyfikację cenników zarówno co do wartości poszczególnych kategorii ceno-     wych, jak również co do liczby tych kategorii w zależności od np. liczby dni targowych,     dostępu do poszczególnych stref targów, przysługującej zniżki. Istnieje możliwość różni-     cowania cenników w zależności od kanału dystrybucji np. inny cennik w kasie biletowej,     a inny w sklepie internetowym
arrow  automatyczne wygaszanie rezerwacji i ponowną sprzedaż zwolnionego miejsca po     czasie zdefiniowanym przez użytkownika, z możliwością dowolnego definiowania przez     administratora okresu obowiązywania rezerwacji
arrow  automatyczną wymianę Voucherów na właściwe bilety wstępu,
arrow  tworzenie raportów: dzienne zamknięcie kasjera, dzienne zamknięcie firmy.
arrow  tworzenie statystyk: sprzedaż biletów na wybrane wydarzenie, sprzedaż biletów za     dowolny okres, sprzedaż biletów z podziałem na firmy pośredniczące.
arrow  szybką obsługę klienta jednie za pomocą klawiatury lub jedynie za pomocą dotykowego     monitora bez użycia myszki.
arrow  definiowanie dowolnej ilości nakładających się na siebie okresów danego wydarzenia:     sprzedaży wejściówek przez Internet, sprzedaży biletów, sprzedaży kart, montażu, de-     montażu stoisk.
arrow  przynajmniej 20 różnych szablonów dokumentów wstępu dla danego wydarzenia: bile-     tów jednorazowych, biletów na dany dzień, biletów na całe wydarzenie, biletów ulgo-     wych, normalnych, obsługi technicznej, VIP-owskich itp.
arrow  definiowanie dowolnego szablonu ankiety dla danego wydarzenia oraz generowanie     grup ankiet – specyficznej ankiety dla określonej liczby uczestników,
arrow  zakup tańszego biletu – po wypełnieniu ankiety i wczytaniu jej do systemu. Ankieta     stanowi Voucher uprawniający do zakupu tańszego biletu.
arrow  definiowanie i sprzedaż określonej liczby biletów określonych przez ankietę (najczęściej     1 bilet do 1 ankiety).
arrow  dostęp do puli imprez dla osób, które wypełniły ankiety oraz do puli imprez dla osób bez     ankiety, sprzedaż dowolnej ilości biletów dla osób bez ankiety.
arrow  obsługę następujących form płatności: gotówka (PLN i EURO), karty kredytowe i prze-     lewy elektroniczne i uwzględnia te formy płatności w raportach zamknięcia kas (dzienne     raporty kasjerów)

Rodzaje dokumentów wejściowych obsługiwanych przez system:
arrow  bilety papierowe z kodem kreskowym 1D, 2D lub chipem RFID (wydruk termiczny, termo     transferowy, laserowy lub z drukarni)
arrow  bilet papierowy do samodzielnego wydruku w domu (jako Voucher uprawniający do     automatycznego odbioru biletu wstępu w kasach lub jako właściwy bilet wstępu)
arrow  e-mail (MHT)
arrow  karty z chipem bezstykowym RFID –  w standardzie MIFARE
arrow  strona www – z konwersją do wydruku na drukarce

Copyright 2011 © SPORTDATA | ARENA ON-LINE
Home |  O firmie  |  Realizacje  |  Pobierz  |  Kontakt