Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Arena On Line – system sprzedaży
i kontroli biletów z nadzorem wideo
System Arena On Line to nowoczesne narzędzie do sprzedaży i kontroli biletów. Umoż- liwia sprawną organizację koncertu, eventu zarówno w terenie otwartym, jak i dowolnym obiekcie z miejscami numerowanymi lub nienumerowanymi. Wpływa także na zwiększe- nie przychodów organizatora imprezy poprzez uszczelnienie procesu kontroli oraz sprze- daż biletów przez różne kanały dystrybucji.

System ARENA ON LINE jest zgodny z:
arrow  ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 62 poz.     504 z 2009 r.) wraz z późniejszymi zmianami
arrow  ustawą o ochronie danych osobowych
arrow  ustawą o rachunkowości

W skład systemu ARENA ON LINE wchodzą:
arrow  moduł sprzedaży biletów
arrow  moduł kontroli biletów z nadzorem wideo

System ARENA ON LINE uzupełniają:
arrow  moduł płatności bezgotówkowych
arrow  moduł wspomagania sprzedaży detalicznej


Copyright 2011 © SPORTDATA | ARENA ON-LINE
Home |  O firmie  |  Realizacje  |  Pobierz  |  Kontakt