Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Internetowy system sprzedaży biletów
System dystrybucji biletów jest stworzony w formie aplikacji internetowej umożliwiającej kupno biletów wstępu w punktach kasowych lub za pomocą Internetu z dowolnego miejsca w Polsce (rozproszonych punktach sprzedaży lub samoobsługowym sklepie www). System opiera się na architekturze Klient – Serwer. System przystosowany jest również do współpracy i sprzedaży biletów poprzez zewnętrzne sieci sprzedaży jak np. Eventim czy Ticket Pro.

System pracuje w oparciu o jedną bazę danych i gwarantuje sprzedaż w czasie rze- czywistym, z jednoczesnym dostępem do wszystkich wolnych miejsc przez wszystkich sprzedawców i użytkowników sklepu internetowego. System dostarczany jest wraz z licen- cją wielostanowiskową pozwalającą na sprzedaż biletów przez dowolną ilość punktów sprzedaży.

W systemie Arena On Line możliwe jest jednoczesne stosowanie następujących rodza- jów biletów wstępu:
arrow  biletów papierowych lub plastikowych z kodem kreskowym 1D lub 2D
arrow  biletów papierowych do samodzielnego wydruku w domu z kodem 1D lub 2D (jako     rezerwacji uprawniającej do odbioru biletu wstępu w kasach lub jako właściwego biletu     wstępu)
arrow  biletów papierowcyh z chipem bezstykowym RFID, w standardzie MIFARE
arrow  kart plastikowych z chipem bezstykowym RFID – MIFARE (ISO 14443A)
arrow  dowodów osobistych – jako nośników elektronicznego biletu wstępu

Moduł internetowej sprzedaży biletów umożliwia:
arrow  sprzedaż biletów anonimowych i spersonalizowanych
arrow  obsługę biletów jednorazowych i wielokrotnych
arrow  sprzedaż biletów rodzinnych, grupowych i pakietowych
arrow  określenie maksymalnej liczby biletów dla jednego klienta na daną imprezę
arrow  sprzedaż biletów na dowolną ilość imprez jednocześnie
arrow  obsługę "profilowanych" klientów z tzw. własnym zestawem cen, rabatów
arrow  konfigurowanie kalendarza imprez. Możliwość konfigurowania różnych rodzajów karne-     tów wzajemnie się przenikających – na imprezy całego sezonu, na wszystkie imprezy     odbywające się danego dnia, na imprezy z udziałem konkretnej drużyny lub zespołu itp.
arrow  sprzedaż biletów z podziałem obiektu na części, strefy, sektory oraz numeracją miejsc     lub bez numeracji – możliwość dynamicznego definiowania stref w zależności od     imprezy
arrow  wizualizację obiektu, tak na stanowiskach kasowych, jak również w sklepie WWW oraz     na wydrukowanych biletach formatu A4 (print@home)
arrow  wybór miejsca siedzącego na obiekcie z uwzględnieniem sektora, rzędu i miejsca
arrow  opcjonalnie "sprzedaż szybką" w kasach obiektu, gdzie komputer wybiera automatycznie     miejsce według zdefiniowanej atrakcyjności miejsca
arrow  niepozostawianie pojedynczych miejsc skrajnych do sprzedaży
arrow  prostą modyfikację cenników biletów zarówno co do wartości poszczególnych kategorii     cenowych, jak również co do liczby tych kategorii w zależności np. od sektora, miejsca,     przysługującej zniżki. Jest możliwość różnicowania cenników w zależności od kanału     dystrybucji np. inny cennik w kasie biletowej, a inny w sklepie internetowym
arrow  autoryzację użytkownika w systemie (kasjera, klienta kupującego w sklepie WWW,     sprzedawcy w punkcie sprzedaży poza obiektem itp.) za pomocą identyfikatora i hasła
arrow  rezerwację miejsc z określoną godziną automatycznego wygaśnięcia rezerwacji, jeżeli     do tego czasu rezerwacje nie zostaną opłacone i ponowną sprzedaż zwolnionego     miejsca
arrow  zakup i wydruk biletu w domu przez klienta
arrow  obsługę różnych form płatności
arrow  generowanie raportów z każdej operacji sprzedaży
arrow  sporządzanie raportów sprzedaży dziennych i okresowych, pojedynczego kasjera,     oddziału, kanału dystrybucji,
arrow  tworzenie statystyk: sprzedaż biletów na wybraną imprezę, sprzedaż biletów za dowolny     okres, sprzedaż biletów z podziałem na firmy pośredniczące
arrow  bieżącą prezentację zapełnienia obiektu, poszczególnych trybun i sektorów
arrow  obsługę drukarek fiskalnych


Copyright 2011 © SPORTDATA | ARENA ON-LINE
Home |  O firmie  |  Realizacje  |  Pobierz  |  Kontakt