Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Moduł wspomagania sprzedaży detalicznej
i rozliczeń magazynowych
System wspomagania sprzedaży detalicznej i rozliczeń magazynowych zapewnia kompleksową obsługę sprzedaży detalicznej na obiekcie oraz kontrolę i monitoring sta- nów magazynowych.

Systemem powinny być objęte wszystkie punkty sprzedaży wewnątrz obiektu. Mogą to być w szczególności: kioski gastronomiczne, kioski mobilne, miejsca strefy hospitality (restauracje, bary, loże VIP,) fan puby, fan shopy, miejsca sprzedaży usług i produktów w obrębie wynajętych powierzchni komercyjnej (np.: SPA, klub fitness). Każdy z punktów szybkiej sprzedaży detalicznej może funkcjonować, jako oddzielny podatnik – agent wynajęty przez operatora obiektu lub jako punkt sprzedaży operatora. Oba rozwiązania mogą funkcjonować jednocześnie – zapewniając poprawność rozliczeń stanów magazynowych i utargu poszczególnych kasjerów.

System zarządzania sprzedażą wspomaga procesy:
arrow  rozliczania utargów kasjerskich (różne formy płatności w tym PAY-PASS oraz jedno-     cześnie wewnętrzna bezstykowa Karta Kibica)
arrow  rozliczania ilościowego sprzedawanych produktów
arrow  prowadzenia magazynu/magazynów dla gotowych produktów jak również dla surowców     gastronomicznych
arrow  pracy kelnerów i barmanów
arrow  obsługi imprez zamkniętych /bankietów etc/

System sprzedaży gastronomicznej umożliwia:
arrow  pracę na terminalach dotykowych POS lub na terminalach mobilnych
arrow  proste i szybkie definiowanie nowych produktów i cen,
arrow  proste i szybkie definiowanie kilku poziomu cen dla danego produktu – obowiązujących     w wybranych porach dnia, (tzw. Happy Hours)
arrow  obsługę zarówno przez terminal dotykowy, jak i za pomocą klawiatury i myszki
arrow  planowanie automatycznej zmiany ułożenia pozycji menu na terminalach przy zmianie     charakteru imprezy
arrow  automatyczne generowanie raportów dobowych
arrow  przeglądanie indywidualnych rachunków sprzedaży, przeszukiwanie ich według różnych     kryteriów (godziny, rodzaju posiłku, nr terminala)
arrow  eksportowanie raportów do edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych
arrow  zdecentralizowane zarządzanie i raportowanie z dowolnej liczy zdefiniowanych centrów     zysku(restauracja , bar, kiosk)
arrow  współpracę dowolnej liczby terminali POS w oparciu o jedną bazę danych
arrow  pracę z wykorzystaniem sieci LAN i WiFi
arrow  rejestrację wszystkich operacji – pozwalającą na wykonanie dowolnych analiz i spraw-     dzeń dotyczących terminala, kasjera, sprzedawanych/anulowanych pozycji menu, cza-     sów reakcji itd.
arrow  autoryzację użytkownika w systemie za pomocą haseł i kodów na poszczególnych     poziomach uprawnień
arrow  rejestrację operacji zgodną z obowiązującymi przepisami – przygotowanie danych do     przekazania do systemu księgowego
arrow  prosty sposób raportowania i analizy sprzedaży poszczególnych pozycji menu i grup     towarowych (analiza najlepiej sprzedawanych pozycji i grup)
arrow  raportowanie wyników finansowych całego obiektu oraz w rozbiciu na konkretne punkty     sprzedaży

System gospodarki magazynowej umożliwia:
arrow  automatyczną aktualizację stanów zapasów magazynowych po dokonaniu sprzedaży
arrow  reakcję na spadek zapasów poniżej zdefiniowanych progów ostrzegawczych i alarmo-     wych
arrow  obliczanie szybkości zużycia i reakcję na tempo ubywania zapasów
arrow  samodzielną eskalację alarmową w przypadku braku reakcji operatora
arrow  łatwą rejestrację polecenia uzupełnienia zapasów w danym punkcie, jak też potwier-     dzenie wykonania uzupełnienia
arrow  zastosowanie wielu, z góry przygotowanych profili imprezy (inne progi i alerty dla róż-     nego charakteru imprez)
arrow  łatwą nawigację pomiędzy ekranami/modułami systemu
arrow  zarządzanie wszystkimi standardowymi transakcjami magazynowymi (wydania, przyję-     cia, przesunięcia, inwentaryzacje, rozliczanie)
arrow  prowadzenie magazynów tak wartościowo (obowiązek ustawowy) oraz ilościowo (poz-     walający na precyzję rozliczania i unikania sytuacji podejrzeń o naruszenia norm)
arrow  swobodną inwentaryzację częściową
arrow  definiowanie dowolnych receptur potraw z ich późniejszym, automatycznym rozliczaniem     podczas sprzedaży w restauracji, barze
arrow  wyliczanie marży na wytwarzaniu i sprzedaży pozycji menu
arrow  ustalanie zadanego poziomu marży do osiągnięcia i automatyczne przygotowanie     sugestii zmian cenowych do pozycji menu

Copyright 2011 © SPORTDATA | ARENA ON-LINE
Home |  O firmie  |  Realizacje  |  Pobierz  |  Kontakt