Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

KORONA KIELCE
NOWA RUNDA – NOWY SYSTEM

KORONA KIELCE wiosenną rundę roz- grywek sezonu 2010/2011 rozpoczęła z nowym systemem budowania bazy ki- biców, sprzedaży i kontroli biletów oraz identyfikacji kibiców. Jest to kolejny klub Ekstraklasy, na którego stadionie wdrożony został system Arena On Line.

System ARENA ON LINE umożliwia za- kładanie profilu kibica przez stronę www oraz w punktach kasowych, wery- fikację tożsamości, składanie wnios- ków i wydawanie KART KIBICA, sprze- daż i kontrolę biletów oraz identyfikację kibiców przy wejściu na obiekt. W ramach projektu w każdym torze wejściowym kołowrota zainstalowana została sprawdzarka do kontroli biletów z kodem kreskowym 1D, 2D i RFID. Sektor gości został wyposażony w sprawdzarki biletowe odczytujące również czcionkę OCR. Umożliwi to wpuszczanie kibiców gości na podstawie dowodów oso- bistych. Dostarczone zostały także terminale mobilne mogące pracować w dwóch trybach – sprawdzarki biletowej przy wejściu do sektora VIP lub wjazdu na teren stadionu oraz do wyrywkowej identyfikacji tożsamości kibiców. System kontroli biletów został sprzężony z istniejącym już na stadionie systemem wideonadzoru umożliwiając przede wszystkim szybkie i skuteczne rozpatrywanie reklamacji.

Przy pomocy nowego systemu klub wspólnie z BRE BANKIEM rozpoczął także wpro- wadzanie nowych Kart Kibica. Nowa Karta Kibica będzie służyła jako identyfikator kibica, nośnik elektronicznego karnetu i biletu uprawniającego do wejścia na stadion i w końcu jako karta bankowa PREPAID umożliwiającą dokonywanie transakcji bezgotówkowych, w tym transakcji bezstykowych PayPass we wszystkich punktach akceptujących karty płatnicze Master Card.
Na mecze KORONY KIELCE bilety i karnety można obecnie nabyć w sklepie www pod adresem korona-kielce.kupbilety.pl, 10 punktach kasowych na stadionie, sklepie kibica, a także w ponad 20 salonikach prasowych Kolportera na mieście.

Stadion Miejski w Kielcach to główny obiekt Korony Kielce. Stadion określany jest także nazwą Arena Kielce. Stadion ma maksymalną pojemność 15 550 miejsc siedzących (na mecze międzypaństwowe) – podczas krajowych rozgrywek ligowych lub pucharowych, z racji ograniczeń wynikających z polskiego prawa, które nakłada na władze klubu obowią- zek zachowania stref bezpieczeństwa pomiędzy sektorami kibiców miejscowych, a sekto- rem kibiców przyjezdnych, na trybunach może zasiąść jednocześnie 13 823 osób, ponadto posiada 777 miejsc siedzących w sektorze dla kibiców gości. Trybuny otaczające z czterech stron boisko posiadają dwie kondygnacje, wszystkie są zadaszone i podzielone na sektory: dla gości, dla gości honorowych (104 miejsca), dla drużyn młodzieżowych (320 miejsc), sektor rodzinny (545 miejsc) oraz dla posiadaczy kart wolnego wstępu (320 miejsc). Dla klubu kibica kieleckiej drużyny przeznaczono sektor "Młyn" o pojemności 1020 miejsc. Publiczność jest odizolowana od zawodników i gości honorowych. Stadion posiada płytę boiska o wymiarach 105 × 68 m całkowicie podgrzewaną oraz oświetlenie o natężeniu 1411 luksów spełniające normy UEFA oraz FIFA.

Copyright 2011 © SPORTDATA | ARENA ON-LINE
Home |  O firmie  |  Realizacje  |  Pobierz  |  Kontakt