Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

STADION MIEJSKIEGO OŚRODKA
SPORTU I REKREACJI W GDAŃSKU

W 2008 roku Stadion Miejski w Gdań- sku, na którym swoje mecze rozgrywa drużyna Lechii Gdańsk został wyposa- żony w nowoczesne systemy bezpie- czeństwa.

Projekt zrealizowało konsorcjum firm: SPRINT, SPORTDATA, GASTOP oraz AMBIENT.
Firma SPORTDATA zainstalowała w konstrukcji każdego toru wejściowego wysokiego kołowrota elektroniczny sys- tem kontroli biletów w oparciu o czytniki różnych form biletów i karnetów. Zinte- growała też system kontroli biletów z systemem monitoringu, umożliwiając pełną identyfikację osób wchodzących na stadion. System monitoringu będzie rejestrował twarz każdego kibica, która zostanie powiązana z numerem jego biletu oraz jego danymi osobowymi. Umożliwi to służbom ochrony oraz policji, na podstawie materiału archi- walnego łatwe ustalenie tożsamości osób zachowujących się negatywnie na stadionie.
SPORTDATA będzie również obsługiwać Lechię Gdańsk w zakresie sprzedaży biletów poprzez system ENTER 5.0. oraz zapewniać wsparcie techniczne podczas odbywających się na obiekcie imprez.

W ramach projektu obiekt wzbogacił się o:
a  nowoczesny system monitoringu oparty o łączność IP, składający się z 38 kamer,
a  kompleksowy system nagłośnienia stadionu umożliwiający obsługę wszelkiego rodzaju     imprez masowych,
a  elektroniczny system kontroli dostępu zintegrowany z systemem monitoringu wizyjnego
a  sieć hot-spotów umożliwiającą dostęp do Internetu z każdego miejsca obiektu.

Stadion Miejski w Gdańsku od 2000 r. jest własnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Położony jest przy ul. Traugutta 29 w Gdańsku Wrzeszczu. Posiada podgrze- waną nawierzchnię oraz oświetlenie o mocy 2000 lux. Jego całkowita pojemność to 15.000 miejsc, ale ze względów bezpieczeństwa liczba ta została ograniczona do 11.811. Obiekt sportowy przy ul. Traugutta to jednak nie tylko stadion piłkarski, to również pełnowymiarowe boisko treningowe, siedem ziemnych kortów tenisowych (dwa z oświetleniem), hala tenisowa z dwoma kortami o podłożu dywanowym, hala gier z zapleczem socjalnym, siłownia, sala lekkoatletyczna, sala konferencyjna, hotel.
Copyright 2011 © SPORTDATA | ARENA ON-LINE
Home |  O firmie  |  Realizacje  |  Pobierz  |  Kontakt