Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

STADION RUGBY
W GDYNI

Narodowy Stadion Rugby to drugi obiekt w Gdyni po Hali Sportowo-Wido- wiskowej,  na którym zainstalowano elektroniczny system kontroli biletów. Stadion wyposażony został w wysokie kołowroty ze sprawdzarkami biletowymi do odczytu biletów z kodami kresko- wymi i kart MIFARE. W ramach projektu dostarczono również pełne wyposa- żenie dla 6 stanowisk kasowych min. czytniki dokumentów tożsamości i ka- mery do pobierania wizerunku kibiców, umożliwiające budowanie bazy klien- tów i ich pełną identyfikację na etapie sprzedaży biletów. Organizatorzy imprez rozgrywanych na stadionie korzystają z systemu sprzedaży biletów firmy SPORTDATA. Głównym użytkownikiem systemu ARENA ON LINE w sezonie 2009/2010 będzie klub piłkarski ARKA GDYNIA, który z powodu modernizacji stadionu piłkarskiego swoje mecze w ramach rozgrywek Ekstraklasy będzie organizować właśnie na Stadionie Rugby.  Dlatego też zainstalowany na stadionie system spełnia wszystkie wymagania ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, zapewniając pełną identyfikację kibiców oraz weryfikację zakazów stadionowych zarówno na etapie sprzedaży, jak i kontroli biletów.

Gdyński obiekt jest pierwszym stadionem w Polsce specjalnie zbudowanym z myślą o grze w rugby. Stadion posiada specjalistyczną nawierzchnie czwartej generacji ze sztucznej trawy o wysokości 67 mm oraz pobocza spełniające standardy zgodne z wymaganiami IRB oraz FIFA, które są wyjątkowo bezpieczne dla grających. Natomiast w celu zapewnienia bezpieczeństwa kibicom, rozciągnięto siatki o wysokości 15 m. Stadion zlokalizowany jest na działce o powierzchni 16.000 m² u zbiegu ulic Kazimierza Górskiego i Sportowej w Gdyni. Obiekt posiada boisko o wymiarach 120 x 74 m oraz trybunę o długości 104 m i wysokości 22,5 m, mieszczącą 2.425 kibiców. Miejsca dla publiczności znajdują się na wysokości od 2,5 m do 13 m nad nawierzchnią boiska.

Copyright 2011 © SPORTDATA | ARENA ON-LINE
Home |  O firmie  |  Realizacje  |  Pobierz  |  Kontakt