Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

STADION MIEJSKI m. ZDZISŁAWA KRZYSZKOWIAKA
W BYDGOSZCZY

W listopadzie 2008 roku firma SPORT- DATA zakończyła realizację zamówienia przetargowego na zintegrowany system sprzedaży i kontroli biletów dla Sta- dionu Miejskiego w Bydgoszczy. Każdy z 44 torów wejściowych wysokiego ko- łowrota wyposażono w zintegrowaną sprawdzarkę biletową z wyświetlaczem LCD oraz kamerę. Sprawdzarki będące częścią elektronicznego systemu kon- troli biletów odczytują papierowe bilety i karnety z kodem kreskowym 1D i 2D oraz papierowe i plastikowe bilety i karnety z chipem RFID w standardzie MIFARE. Kamery rejestrują obraz osób wchodzących na stadion i wiążą ich wizerunek z numerem biletu oraz danymi osobowymi. Umożliwia to identyfikację tożsamości kibiców oraz szybkie i skuteczne rozpatrywanie reklamacji. Kibic, który nie został wpuszczony na obiekt udaje się do kasy reklamacyjnej, gdzie po sczytaniu biletu wyświetlane są rekordy związane z odczytem danego biletu w systemie kontroli. Po kliknięciu na dany rekord wyświetla się klatka wideo z wejścia danej osoby na obiekt. Istnieje również możliwość przewinięcia sekwencji do przodu i do tyłu. Na tej podstawie kasjer reklamacyjny podejmuje decyzje o wydaniu biletu zastępczego lub niewpuszczeniu kibica na obiekt.

Internetowy system sprzedaży zainstalowany na stadionie to możliwość sprzedaży różnych form biletów na wiele imprez masowych jednocześnie przez różne kanały dystrybucji.

System wśród wielu funkcjonalności posiada także różne tryby sprzedaży:
  manualny – gdzie sektor, rząd i miejsce siedzące wybierane jest przez osobę kupującą     na graficznym planie stadionu,
  szybki – gdzie system automatycznie wybiera miejsce siedzące według zdefiniowanego     wcześniej klucza atrakcyjności miejsc i sektorów,
  szybki pośredni – gdzie kasjer automatycznie przenoszony jest do zdefiniowanego w     swoim profilu sektora, w którym ostatnio sprzedał miejsce, w celu wyboru kolejnej     miejscówki.

Nowoczesny system biletowy pozwala na organizację na Stadionie Miejskim w Bydgosz- czy rozgrywek sportowych najwyższej rangi oraz różnorodnych imprez koncertowych i rekreacyjnych.

Stadion im. Zdzisława Krzyszkowiaka w Bydgoszczy to stadion lekkoatletyczny i piłkarski, wybudowany w latach 1957-1960 i gruntownie przebudowany w latach 2007-2008. Stadion jest własnością miasta Bydgoszcz. Jest on częścią parku sportowego, o powierzchni 25 hektarów, położonego przy ul. Gdańskiej 163. Baza sportowo-szkoleniowa posiada pełne zabezpieczenie socjalno-bytowe. Obiekt spełnia standardy wyznaczone przez Międzynarodową Federację Lekkoatletyki (IAAF) zatwierdzone w certyfikacie First Class oraz wymogi techniczno-organizacyjne PZPN, UEFA i FIFA. Pojemność stadionu to 20.559 miejsc, w tym 7091 pod dachem.
Copyright 2011 © SPORTDATA | ARENA ON-LINE
Home |  O firmie  |  Realizacje  |  Pobierz  |  Kontakt