Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

STADION WKS-u
ŚLĄSKA WROCŁAW

Stadion Śląska Wrocław to kolejny stadion klubu Ekstraklasy, na którym został zainstalowany system ARENA ON LINE. W ramach projektu wykonano instalację wysokich kołowrotów, a w każdym z 22 torów wejściowych za- montowano sprawdzarkę biletową od- czytującą bilety z kodem kreskowym 1D i 2D oraz chipy MIFARE.  Dzięki temu rolę biletów mogą pełnić elektroniczne Karty Kibica, papierowe bilety poje- dyncze oraz bilety wydrukowane przez kibiców w domu. Zakup  biletów od- bywać się będzie zarówno w kasach na stadionie, punktach sprzedaży na mieście jak i w sklepie internetowym. Każdy tor wejściowy kołowrotu ma minimalną przepustowość 500 osób/h co umożliwia zapełnienie stadionu Śląska Wrocław w 45 minut.

Historia stadionu Śląska sięga początku lat 30. ubiegłego wieku.  Wtedy właśnie wybu- dowano stadion piłkarski z lekkoatletyczną bieżnią, skocznią w dal i wzwyż.
Po II wojnie światowej stadion przejęło wojsko na potrzeby klubu sportowego. Do czasu zbudowania stadionu przy ul. Skarbowców (w latach 80.) na Oporowskiej rozgrywano nie tylko mecze piłkarskie, ale odbywały się także zawody lekkoatletyczne. Po wybudowaniu stadionu przy ul. Skarbowców przebudowano obiekt Śląska na typowo piłkarski i zadaszo- no jedną część trybun.

Dziś jest to nowoczesny obiekt z pojemnością 8 346 osób, podgrzewaną murawą o wymiarach  105m x 68 m  oraz oświetleniem 1400 lux.
Copyright 2011 © SPORTDATA | ARENA ON-LINE
Home |  O firmie  |  Realizacje  |  Pobierz  |  Kontakt